23

Aleksandra Kosmala-Czarnecka, Bez tytułu, 2019 r.

add Votre note 
Description du lot
Akryl, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. p.d.: A Kosmala '19.
Aleksandra KOSMALA-CZARNECKA (1986)
Urodzona w Warszawie. Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Architektury Wnętrz. Uczelnię ukończyła z wyróżnieniem. Od 2012 roku artystka regularnie uczestniczy w Warszawskich Targach Sztuki. Artystka maluje głównie portrety oraz obrazy figuratywne.
Vente aux enchères
18 Aukcja Młodej Sztuki
gavel
Date
30 Novembre 2019
date_range
Prix de départ
235 EUR
Prix de vente
540 EUR
Prix final sans frais d'enchères
469 EUR
Surenchère
230%
Visualisations: 167 | Favoris: 0
Vente aux enchères

DESA Kraków

18 Aukcja Młodej Sztuki
Date
30 Novembre 2019
Déroulement des enchères

Tous les articles seront mis aux enchères

Frais d'adjudication
15.00%
OneBid ne facture pas de frais d'enchères supplémentaires.
Surenchères
  1
  > 100
  10 000
  > 200
 
Règlement

Ogólne warunki aukcji

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.

2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.

3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.

4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełniane lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.

5. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji“ (formularz dostępny w siedzibie DA DESA i na stronie internetowej www.desa.art.pl). Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu. W przypadku zlecenia licytacji z limitem, DA DESA dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie.

7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one wyższe niż 10%. zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między DA DESA a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

8. Wszystkie obiekty na aukcji MŁODA SZTUKA mają cenę wywoławczą 1000 zł. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której DA DESA nie może sprzedać obiektu.

9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%.

Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom aukcyjny wystawia faktury Vat marża.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć zapłatę w: euro, dolarach lub funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.

Numer konta: Bank Pekao S.A. 69 1240 4533 1111 0000 5427 3894

11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.

13. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiający odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta pakowanie do wysyłki i wysyłka za dodatkową odpłatnością

À propos de enchères


FAQ
À propos du vendeur
DESA Kraków
Contact
DESA Dom Aukukcyjny Sp.z o.o
room
ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
phone
+48 12 422 27 06
Les clients ayant acheté les œuvres de cet artiste ont également acheté
keyboard_arrow_up
add