Recherche avancée Recherche avancée
1039

OLEJÓW, ZAŁOŻCE, REMÓW, CZYSTOBRODY, SASÓW. Szkicownik oficera armii austro-węgierskiej o nazwisku A Mos. Służył w IV Korpusie stacjonującym w czasie pokoju w Budapeszcie.

star_border
Notifications pendant la vente aux enchères en direct
notifications_off Alerte: Non
textsms SMS: Manque
add Votre note 
Description du lot

OLEJÓW, ZAŁOŻCE, REMÓW, CZYSTOBRODY, SASÓW. Szkicownik oficera armii austro-węgierskiej o nazwisku A Mos. Służył w IV Korpusie stacjonującym w czasie pokoju w Budapeszcie. Brał udział w ciężkich walkach z Rosjanami w latach 1915 i 1916 na terenie powiatu zborowskiego w województwie tarnopolskim. Jedną z dywizji dowodził gen. T. Rozwadowski. Teren ten był także znany z późniejszych walk polsko-ukraińskich i tzw. linii Delwiga z 1919.

Za czasów I Rzeczypospolitej powiat Zborowski dzieliły między sobą rody Sobieskich i Wiśniowieckich. Olejów, jako część klucza oleskiego, był własnością Sobieskich od 1598 r. W 1740 r. córka królewicza Jakuba Sobieskiego dobra te zapisała M. K. Radziwiłłowi znanemu jako Rybeńka. W 1672 r. król J. Sobieski robił objazd swoich oleskich dóbr. Wówczas polował w Olejowie, o czym pisał w listach do królowej Marysieńki. Zapewne posiadali tu dwór myśliwski. Z Olejowa jest w szkicowniku 10 przedstawień, w tym dwie panoramy, na których widać przy kościele resztki założeń obronnych.

Założce pod koniec XVI w. znalazły się w rękach Wiśniowieckich. Obok Wiśniowca były główną siedzibą rodu. O świetność zamku zadbał zmarły w 1617 r. Jerzy Wiśniowiecki. Świetność przypadła za życia Dymitra Jerzego, zmarłego w 1682 r. hetmana wielkiego koronnego. W kościele w Założcach były grobowce zmarłego w 1636 r. Janusza Wiśniowieckiego i jego ojca Konstantego. Po Wiśniowieckich Założce przeszły w ręce Józefa Potockiego, hetmana Wielkiego Koronnego. Zmarł na zamku w 1751 r. Pod koniec XVIII w. zamek zaczął niszczeć. W szkicowniku jest 20 przedstawień Założców, z czego 5 przedstawia to, co pozostało z zamku. Ostatecznie uległ totalnej destrukcji w trakcie walk. W szkicowniku widać jeszcze dobrze zachowaną czworokątną wieżę.

Z Remów, do których z Założców jest 4 km, znalazło się 5 przedstawień. W 1915 r. Niemcy wysadzili kościół. W szkicowniku znalazły się też Czystobrody i Sasów, miejscowości leżące blisko Olejowa i Założców.

W sumie ikonografia tych miejscowości jest imponująca. Są panoramy i perspektywy na kilka miejscowości, są pojedyncze domy, ulice, itd., itd. Całość ma dużą wartość dokumentacyjną. RZADKO TRAFIA SIĘ OBIEKT O PODOBNYM ZNACZENIU; wym. 275x185 mm, oprawa kartonowa, stan ilustracji bdb. 

Vente aux enchères
XXXII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
11 Décembre, 11:00 CET/Warsaw
date_range
Prix de départ
530 EUR
Vente aux enchères en direct
Enchérir maintenant
Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN
.00

Réception des offres: 11/12 11:00 CET/Warsaw
Vente aux enchères en direct: , 11/12 11:00 CET/Warsaw

Augmentez immédiatement le prix de l'article. Faites une offre si vous voulez enchérir sur un article dans la pré-enchère. Note: Les offres ne peuvent être révoquées!

Soumettre une limite
Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN
.00

Lorsque vous fixez une limite pendant les enchères, l'article sera automatiquement mis aux enchères en votre nom jusqu'à la limite fixée. La limite est une offre cachée, sa valeur n'est pas connue des autres utilisateurs et ne devient active que pendant les enchères en direct, comme les snipers des enchères d'Allegro ou d'eBay. Les limites fixées peuvent être modifiées jusqu'au début des enchères sur l'article.

Envoyer un message au commissaire-priseur

Vous avez des questions sur cet objet ou sur la participation à la vente aux enchères?

Visualisations: 31 | Favoris: 1
Vente aux enchères

Antykwariat Wu-eL

XXXII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
Dimanche, 11 Décembre, 11:00 CET/Warsaw
Déroulement des enchères

Tous les articles seront mis aux enchères

|

Frais d'adjudication
10.00%
OneBid ne facture pas de frais d'enchères supplémentaires.
Surenchères
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Règlement
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
À propos de enchères


FAQ
À propos du vendeur
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up