Recherche avancée Recherche avancée
28

POCZTÓWKA z obozu internowania w Szwajcarii. Pocztówka wysłana w sierpniu 1942 r. do internowanego kapitana Andrzeja Potoczka

star_border
Notifications pendant la vente aux enchères en direct
notifications_off Alerte: Non
textsms SMS: Manque
add Votre note 
Description du lot

POCZTÓWKA z obozu internowania w Szwajcarii. Pocztówka wysłana w sierpniu 1942 r. do internowanego kapitana Andrzeja Potoczka, na str. głównej blankiet Militärpostkarte… ze stemplami: Dyrekcji Poczty Polowej i Wojskowego Obozu Internowanych Granges-près-Sion oraz odręczne dane nadawcy, na verso prośba o wysłanie 30 sztuk orzełków; st. bdb.; wym.: ok. 145x105 mm.

Żołnierze polscy internowani w Szwajcarii. Po upadku Francji w 1940 r. ok. 13 tys. polskich żołnierzy przekroczyło granicę Szwajcarii, gdzie zostali internowani. Głównie byli to żołnierze 2 Dywizji Strzelców Pieszych. Początkowo skupieni w kilku obozach dla internowanych, zostali rozwiezieni po całej Szwajcarii. Grupy internowanych polskich żołnierzy potrafiły liczyć nawet po kilkanaście osób. Stan taki był spowodowany obowiązkiem pracy nałożonym przez Szwajcarów. Najczęściej kierowano ich do budowania dróg, co było tradycją co najmniej od czasów wojen napoleońskich, że ujętych do niewoli żołnierzy armii przeciwnika właśnie do takich robót kierowano. W Szwajcarii potraktowano inaczej tych Polaków, którzy podjęli studia na tamtejszych uczelniach. Rozproszenie spowodowało potrzebę wzajemnych kontaktów. Temu służyła korespondencja: specjalne koperty i karty szwajcarskiej poczty wojskowej. Ostemplowane przez wojskową i cywilną pocztę dają obraz, jak rozmieszczono Polaków w Szwajcarii. Podobnie jak przekazy pieniężne. Po nich widać, jak dobrze zorganizowaną grupą byli Polacy. Ich pobieżna analiza pokazuje, że pieniądze, skromne zresztą, szły na dwa cele: zakup części polskiego umundurowania: orzełków, guzików itd. oraz na akcję charytatywną, jaką była pomoc dzieciom w okupowanej Polsce. Koordynatorem części tych działań był kapitan Andrzej Potoczek, swego rodzaju intendent internowanych i skarbnik zbiórek charytatywnych. 

Vente aux enchères
XXXII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
11 Décembre, 11:00 CET/Warsaw
date_range
Prix de départ
21 EUR
Vente aux enchères en direct
Enchérir maintenant
Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN
.00

Réception des offres: 11/12 11:00 CET/Warsaw
Vente aux enchères en direct: , 11/12 11:00 CET/Warsaw

Augmentez immédiatement le prix de l'article. Faites une offre si vous voulez enchérir sur un article dans la pré-enchère. Note: Les offres ne peuvent être révoquées!

Soumettre une limite
Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN
.00

Lorsque vous fixez une limite pendant les enchères, l'article sera automatiquement mis aux enchères en votre nom jusqu'à la limite fixée. La limite est une offre cachée, sa valeur n'est pas connue des autres utilisateurs et ne devient active que pendant les enchères en direct, comme les snipers des enchères d'Allegro ou d'eBay. Les limites fixées peuvent être modifiées jusqu'au début des enchères sur l'article.

Envoyer un message au commissaire-priseur

Vous avez des questions sur cet objet ou sur la participation à la vente aux enchères?

Visualisations: 12 | Favoris: 1
Vente aux enchères

Antykwariat Wu-eL

XXXII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
Dimanche, 11 Décembre, 11:00 CET/Warsaw
Déroulement des enchères

Tous les articles seront mis aux enchères

|

Frais d'adjudication
10.00%
OneBid ne facture pas de frais d'enchères supplémentaires.
Surenchères
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Règlement
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
À propos de enchères


FAQ
À propos du vendeur
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up