Recherche avancée Recherche avancée
100

Gordon, Jerzy, Don Juan

add Votre note 
Description du lot

Warszawa, Biblioteka Polska, 1922, 19 cm.

[4],631,[1] s.

Wyd. nowe przerobione; egz. num 700/1500.

Egzemplarz czysty. Zachowana okładka broszurowa. 


Vente aux enchères
II Aukcja Antykwariatu Polskiego
gavel
Date
19 Août 2022
date_range
Prix de départ
84 EUR
Le lot n'a pas trouvé acquéreur et peut encore être disponible. Si vous souhaitez l'acheter, veuillez envoyer une demande de renseignements sur la possibilité de vente et le prix actuel.
Visualisations: 18 | Favoris: 0
Vente aux enchères

Antykwariat Polski

II Aukcja Antykwariatu Polskiego
Date
19 Août 2022
Déroulement des enchères

Tous les articles seront mis aux enchères

Frais d'adjudication
10.00%
OneBid ne facture pas de frais d'enchères supplémentaires.
Surenchères
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
 
Règlement
 1. Organizatorem aukcji jest ANTYKWARIAT POLSKI SP. Z O.O., NIP: 7011068927 z siedzibą na ul. Pięknej 11B/1 w Warszawie 00-549 , zwanym w dalszej części regulaminu Antykwariatem.
 2. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwie onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji. 
 3. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT POLSKI , Piękna 11B/1, 00-549 Warszawa
 6. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 7. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 608-331-500 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 8. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 9. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania w PLN. Ceną nabycia jest cena wylicytowana do której Organizator dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 10. Preferowaną formą rozliczenia należności jest przelew bankowy na rachunek: PKO BP Antykwariat Polski  17 1240 1040 1111 0011 1117 0208
 11. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 12. Wylicytowane pozycje Antykwariat wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. Powoduje to doliczenie opłaty o wysokości 25 zł do ceny końcowej. Odbiór osobisty w siedzibie Antykwariatu jest możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr. tel. 608-331-500) W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.)
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia
 21.  W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem, pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Polskiego www.ksiazkanaprezent.pl/regulamin
À propos de enchères


FAQ
À propos du vendeur
Antykwariat Polski
Contact
Antykwariat Polski
room
ul. Piękna 11B / 1
00-549 Warszawa
phone
+48608331500
Heures d'ouverture
Lundi
10:00 - 17:00
Mardi
10:00 - 17:00
Mercredi
10:00 - 17:00
Jeudi
10:00 - 17:00
Vendredi
10:00 - 17:00
Samedi
Fermé
Dimanche
Fermé
keyboard_arrow_up
+