22

BLANCARD J., JAKUBOWSKI T., Pruszków piórkiem i piórem, 2015

Notifications pendant la vente aux enchères en direct
notifications_off Alerte: Non
textsms SMS: Manque
add Votre note 
Description du lot

Tytuł: Pruszków piórkiem i piórem

Autor: Jerzy Kazimierz Blancard, Tadeusz Hubert Jakubowski

Wydawca: Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza, Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe

Rok: 2015

Stan: bardzo dobry

Vente aux enchères
1. Aukcja Antykwariatu kolekcjonujemy.pl - pocztówki i literatura filokartystyczna
gavel
Date
27 Octobre, 19:00
date_range
Prix de départ
13 EUR
Vente aux enchères en direct

Enchérir maintenant

Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN
.00

Réception des offres: 27/10 19:00
Vente aux enchères en direct: 27/10 19:00

Augmentez immédiatement le prix de l'article. Faites une offre si vous voulez enchérir sur un article dans la pré-enchère. Note: Les offres ne peuvent être révoquées!

Soumettre une limite

Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN
.00

Lorsque vous fixez une limite pendant les enchères, l'article sera automatiquement mis aux enchères en votre nom jusqu'à la limite fixée. La limite est une offre cachée, sa valeur n'est pas connue des autres utilisateurs et ne devient active que pendant les enchères en direct, comme les snipers des enchères d'Allegro ou d'eBay. Les limites fixées peuvent être modifiées jusqu'au début des enchères sur l'article.

Envoyer un message au commissaire-priseur

Vous avez des questions sur cet objet ou sur la participation à la vente aux enchères?

Visualisations: 2 | Favoris: 0
Vente aux enchères

Antykwariat kolekcjonujemy.pl

1. Aukcja Antykwariatu kolekcjonujemy.pl - pocztówki i literatura filokartystyczna
Date
Mercredi, 27 Octobre, 19:00
Déroulement des enchères

Tous les articles seront mis aux enchères

Coût de la livraison

Frais d'adjudication
10.00%
OneBid ne facture pas de frais d'enchères supplémentaires.
Surenchères
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
 
Règlement

REGULAMIN AUKCJI

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat kolekcjonujemy.pl prowadzony przez firmę KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski z siedzibą w Legionowie, ul. Zegrzyńska 83/23, NIP: 536-173-03-14, REGON: 368913741 zwaną dalej Organizatorem.

2. Przedmiotem aukcji są pocztówki oraz książki o tematyce filokartystycznej powierzone przez Klientów lub stanowiące własność Organizatora.

3. Organizator podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem skarbowym i sądowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

4. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

5. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami licytacji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

7. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji są informacjami poufnymi.

9. Organizator może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.

10. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.

11. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi (w PLN). Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 10%.

12. Nabywca zobowiązany jest uregulować należności za wylicytowane przedmioty w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. Po upływie ww. terminu naliczane będą ustawowe odsetki. 

13. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w znaczący sposób odbiega od stanu faktycznego.

14. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

15. Zapłata za wylicytowane przedmioty następuje na rachunek bankowy Organizatora. 

16. Zakupione pozycje Organizator wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty przesyłki podane są w opisie aukcji.

17. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51

18. Administratorem danych osobowych Uczestników aukcji jest Antykwariat kolekcjonujemy.pl prowadzony przez firmę KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski. Osoba licytująca, podając dane personalne wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

19. Organizator jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 000,00 złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).

20. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji waloru.

21. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora.

22. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

À propos de enchères


FAQ
À propos du vendeur
Antykwariat kolekcjonujemy.pl
Contact
Antykwariat kolekcjonujemy.pl
room
ul. Zegrzyńska 83/23
05-119 Legionowo
phone
+48512247066
keyboard_arrow_up
+