Recherche avancée Recherche avancée
559
search star_border

CHMIELOWSKI- NOWE ATENY pierwsza polska encyklopedia

Notifications pendant la vente aux enchères en direct
notifications_off Alerte: Non
textsms SMS: Manque
add Votre note 
Description du lot

Benedykt Chmielowski

Nowe Ateny

albo akademia wszelkiey scydencyi pełna. Mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki

Kraków 1966, Wydawnictwo Literackie, str. 568; format 15x21,5 cm

!! PIERWSZA POLSKA ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA !!

Encyklopedia ks. Chmielowskiego ma układ rzeczowy, tj. hasła nie są ułożone alfabetycznie, lecz pogrupowane na działy tematyczne. Wiadomości obejmujące kilkanaście dziedzin wiedzy zaczerpnął od ponad stu autorów, począwszy od starożytnych, np.Pliniusza Starszego, aż po sobie współczesnych; wiele z nich opatrzonych jest nie pozbawionym krytycyzmu komentarzem autora, w innych autor powołuje się na wybitne osobistość antyku, by firmować własne spostrzeżenia.

To z Nowych Aten pochodzą słynne KOŃ jaki jest, każdy widzi i kozy – śmierdzący rodzaj zwierząt, nie widział bowiem sensu ksiądz kanonik w opisywaniu tak wówczas rozpowszechnionych zwierząt. Były też rady jak uchronić się przed czarami: "Nade drzwiami wilczy pysek dla prezerwatywy od czarów". Poza hasłami dzieło zawiera wiele opowieści, anegdot i osobliwości, takich jak opisy potworów, na przykład smoków, cyklopów i blemmjów. Historie te, jak się współcześnie przyjmuje, miały przede wszystkim na celu wzbudzenie ciekawości u czytelnika. Chmielowski opisał także różne kraje świata nawet bardzo odległe jak Chiny, czy Japonia ("INSUŁY oraz Szóste w AZJI Wielkiej JAPOŃSKIE IMPERIUM''").


Nowe Ateny zostały w epoce oświecenia poddane miażdżącej krytyce i bywają do dziś cytowane jako przykład ciemnoty czasów saskich. Z drugiej strony niektórzy sądzą, że opinie takie wypowiadają przede wszystkim ci, którzy nie zetknęli się w rzeczywistości z dziełem ks. Chmielowskiego.

 

REGESTR Y PORZĄDEK WSZYSTKICH TYTUŁÓW y MATERYI w TEY KSIĘDZE ZAWIERAIĄCYCH SIĘ: TYTUŁ PIERWSZY. Prezentacja AUTORA. TYTUŁ DRUGI. Do Ozytelnika łaskawego Expensa domowa moia...... TYTUŁ TRZECI. TEOLOG w BOSKICH RZECZACH IDIOTA........ Świat na wiosnę od Boga stworzony. O RAYU ZIEMSKIM....... Święte Ostatki, nasze Dostatki......... A czy wstały iuż które ciała Świętych?....... Świętości różne CHRYSTUSA PANA....... O Goździach któremi Chrystus Pan był przybity....... MARYI PANNY relikwie ......... Specyfikacya wielu Świętych Pańskich......... DO ZOILA........ Czy SALOMON Król zbawiony?....... Ś. Grzegorz Czyli Duszę Traiana wybawił z Piekła?........ PLATO na iakiey, zbawienia czy potępienia drodze?....... Czy stoi po dziś dzień w grobie S. Franciszek?......... DWIE NOTANDA o PAPIEŻACH....... Drugie notandum o Papieżach...... ZŁA WIARA y OFIARA, albo SCYENCYA o BOŻKACH POGAŃSKICH.......... EX SACRIS non SACRA albo Scyencya o Bałwanach....... Echo Głośne niemych Bałwanów .....O Apollina ORACULUM........ JADÓW y czartoryskich zdrad matka thessalia....... O CZARCIE, Czarowników Pomocniku ....... Dalsze czartowskie Sprawy O Opętanych ....... O MAGII albo CZARNOKSIĘSTWIE y Cudowne skutki y przykłady.... czarnoksięstwa....O Maleficium albo o Czarach ..... CZAROWNIKÓW CUDNE SPRAWY ....Dalsze HORRENDA Czarownic OPERA.... O Czarownic na granice lataniu.... O Upierach....REMEDIA ŚWIĘTE ......... A sąż jeszcze iakie Remedia na czarty y czary?.....NB....... TYTU^CZWARTY. O ASTRONOMII, ASTROLOGII y PROGNOSTYKACH...... Sfera Świata....... Meteora ....... SYSTEMA COPERNICANIUM. Czworo iako JEDNO albo Cztery Świata Elementa........ Element OGNIA....... Element Powietrza....... Element Ziemi....... O górach znacznych Scyencya....... Czwarty ELEMENT WODA...... Rzeki piekielne y Jeziora....... Źródła ospbliwsźe w Świecie....... ASTROLOGIA . Fizyognomiczne Znaki w Człowieku Prognostyki ze SNU....... Co to są Wróżki, prognostyki, OMINĄ różne? ....NOWY FRONCYMER albo SCYENCYA o SYBILLACH........... TYTUŁ PIĄTY. MALEGO ŚWIATA WIELKIE CUDA Toiest o Ludziach Mirabilia ...... O Gigantach...... O Pigmeyczykach........ LONGAEVI albo DŁUGO ŻYIĄCY...... Wieludzietne Osoby........ Extraordynaryiney mocy Osoby....... AGILITATE albo CHYBKOSCIĄ SŁAWNI....... O INNYCH CUDOWNYCH.LUDZIACH w ŚWIECIE...... UCZENI y AESTtMATORES Uczonych....... INWENTOROWIE ROŻNYCH w Świecie KUNSZTÓW ......... ABRYS ŻYWY NIE ŻYWYCH albo MEMORYAŁ OSÓB Pamięci, albo Zapomnienia GODNYCH....... Damy Mądre....... Damy Heroiczne....... SZPETNE OSOBY....... TYTUŁ SZÓSTY MUNDI MIRABILIA....... O Lotowey Żonie y Jabłkach Sodomskich........ O FENIXIE PTAKU Czyli iest albo był?....... O GRYFIE PTAKU Czyli sią znayduie na Świecie?........ O PELIKANIE PTAKU czyli iest?......... O JEDNOROŻCU ZWIERZU Czy iest inrenum natura?.......... O SYRENACH Czyli się znayduią? ...O RĘMORZE RYBIE Czy iest na Świecie?,.... O SALAMANDRZE Czy ta żyie Ogniem? ....O ŁABĘCIU śpiewa przy swoiey śmierci?.... DE LAPIDE PHILOSOPHORUM Czyli iest, albo bydź może? i, DE LAMPADE VITAE HUMANAE Czyli bydź......... O RYBIE LEWIATAN O WOLE SZOROBOR Czy iest na Świecie? O RZECE SABSATICUS Czy była, albo, iest....... teraz na Świecie? ....O WIEŻY BABYLONSKIEY Czyli ieszcze apparet in ruderibus? .......... Czy prawda, że SREBRNIKI małe w ziemi znaydowane, są Główki S. JANA Chrzciciela?.... Co to iest: Ore flamma?..... IMPOSSIBILIA niektóre.... TYTUŁ SIÓDMY. NOWY ZWIERZYNIE WYBORNYCH tylko y Osobliwych ZWIERZĄT PEŁNY. O Zwierzętach....... Czy wszystkie Zwierzęta były w Korabiu Noego?....... Czym Zwierzęta tyły w Korabiu Noego? PTACTWO"....... PTACTWO, które iaką ARTEM wynalazło? . PTACTWO wieszcze...... REPTILIA albo GAD ...... Czy były REPTILIA u Korabiu Noego?....... PSZCZOŁY ......... MRÓWKA........ MATNIA na Ryby DOSTATNIA........... O Rybach Osobliwych Które Zwierząta Powietrzne, Wodne, Ziemskie Ludziom usługiwały.... TYTUŁ ÓSMY WSKRZEŚ Z O NA DODONA de Novo WSZCZEPIONA HERCINLA toiest...... Osobliwych DRZEW, DRZEWEK, ZIÓŁ Opisanie z wielu Naturalistów.... ZIÓŁ ieszcze niektórych Admiranda..... TYTUŁ DZIEWIĄTY. DROGICH SZKATUŁA KAMIENI Albo JUBILER doskonały osobliwych KAMIENI,... Moc, Cnoty y ich1 raritates Explikuiący......... TYTUŁ -DZIESIĄTY OPOLSKIM KRÓLESTWIE........ SERIES XIAŻĄT ,y KRÓLÓW Polskich. Pierwsza....... Classis DRUGA CLASSIS MONARCHÓW PIASTEYSKA...... Herb Korony Polskiey...... WOLNOŚĆ ZŁOTA....... JĘZYK POLSKI, wielu .podszyty" ięzykami Cudzoziemskiemi, z iakiey racyi.......... Żelazo........ Co w Polszcze iest złego?....... CUCOŁOWCE........ Frawenbufga....... Gostyń...... Kraków...... PIECZARY KIIOWSKIE....... Poznań...... Wilno ......... Karpat Góra ......... Podgórze...... WaWel...... Łysa Góra..... Czartoska Góra ....... Dniestr Odra 1 Wisła Kurpiki Prusacy......... Litwa ......... CUDOWNE y ŁASKAMI SŁYNĄCE OBRAZY...... TYTUŁ JEDENASTY NOWY PEREGRYNANT, Świata Lustrator Geografia........ Państwa, Królestwa, Prbwincye od Synów Noego pofundowane Germania . Austrya.......... Czeskie Królestwo Saxonia ....... Colonia Moguncia Forscheijn Rottemburg Hallo Hamelem........ O WĘGIERSKIM KRÓLESTWIE Ragusa ............... HELWECYA O ITALII, albo WŁOCHACH-O HISZPANII O FRANCYI....... O Hollenderskiey Rzeczy-Pospolitey....... - WIELKA BRYTANNIA'....... - O HIBERNII KRÓLESTWIE........ O SŻWECYI, DANII y NORWEGII MOSKWA albo ROSSYISKIE IMPERIUM O BUŁGARII O TARTARYI....... O Cesarzu Tureckim" ........ OBSEjRVANDA od Posła u PORTY SCIENDA generalnie o Turkach....... Królewiczach Perskich....... O ZIEMI SWIĘTEY....... MOGOLA IMPERIUM vufgo MOGOLISTAN w INDYI PÓŁNOCNEY LEŻĄCE INDYA..... CHIŃSKIE IMPERIUM ' JAPOŃSKIE IMPERIUM PEREGRYNANT AFRYKĘ LUSTRUIĄCY ' ABYSSYNSKI IMPERATOR czy iest Presbyterenl albo Popem Janem? O Obywatelach Ahyssyńskich -Generalnie o EGYPCYANACH Sciendum PEREGRYNANT. AMERYKĘ LUSTRUJĄCY TYTUŁ DWUNASTY. SIEY/bA BEUKALI-ONA Y PYRRY, alias , NARODÓW WALECZNYCH, któremi świat cały Osadzony, y napełniony GEOGRAFICZNA LOKACYA y explikacya krótka....... ZWIERCIADŁO GENIUSZÓW, ŻYWY OBYCZA-IOW OBŃAZ Różnych w Świecie NARODÓW TYTUŁ TRZYNASTY......... WIELKI LINGWISTA, albo Scyehcya o Językach........ Paronomazie albo, Słów Podobieństwo Proverbia albo Przysłowia Wyborne TYTUŁ CZTERNASTY. Króciusieńka od Stworzenia Świata CHRONO JjO-GIA..... Powietrze y Głód w Polszcze....... Który wiek, czy Stary, czy Nowy Polerownieyszy?....... TYTUŁ PIĘTNASTY O RZECZYPOSPOLITEY y iey ADMINISTROWANIU. Czy Mądrzy czy Idiotae do Urzędów promowani bydź Maią?.......... Czy Starzy czy Młodzi do Urzędów Sposobnieysi?. O Tyrannach....... Żołnierz iaki bydź powinien?......... O EKONOMICE, mianowicie o WINIE ....SO Architekturze ......... ŻYCIA LUDZKIEGO przydłużenia sekret y industria....... .TYTUŁ SZESNASTY. SEKRETARZ PRODITOJR. Taiemnice NIETA-IEMNE ........ Jak się w Niebo dostać?....... Jak widzieŁmoże siedzący w Tpokoiu, co się dzieie na dwojze....... Co czynić, aby iaie było iak głowa ludzka?....... Jak poznać"wiaiu, czy samiec czy'samica?....... Co czyhić, aby iaie latało po powietrzu?......... Nic na iaiu surowym, ani chusta nie zgore........... Co robić na ból zębów...... Sekret dziwny o węgorzach..... Dla nabycia pamięci...... By w zgodzie żyło Małżeństwo....... Włosów pozbyć y znowu nabyć ....... Jak Grad odwrócić?...... Abyś widział w wodzie Zamki, Wieże, Kościoły....... Aby się kto zdał mieć głową psią....... Co czynić, aby Matrony piękne rodziły dzieci?...... Jak z ołowiu zrobić żywe sr.ebro?......... TYTUŁ SIEDEMNASTY. Niektóre HJ E R O G LIF I C A...... Artiurii Liberalium y Różnych Scyencyi Symboliczne Abrysy ....... CNOTY y NIECNOTY SYMBOLICZNEMI WYRAŻONE OBRAZAMI.......... TYTUŁ OSIEMNASTY. OD OFICYNY WYDAWNICZEJ Nota...... REGESTR y EXKUZA ERRORÓW DRUKARSKICH........

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA WSPÓŁCZESNA, NA GRZBIECIE WYPUKŁE ZWIĘZY, TŁOCZENIA ORAZ ZŁOCENIA. NA LICACH OZDOBNE RĘCZNIE WYKONANE TŁOCZENIA, NA PRZEDNIM LICU PONADTO ZŁOCONA TYTULATURA. OPRAWA INSPIROWANA ORAZ STYLIZOWANA NA OPRAWĘ STARODRUKU. OBCIĘCIA KART BARWIONE. WYKLEJKI Z PAPIERU MARMORYZOWANEGO. WNĘTRZA OKŁADEK WYKOŃCZONE ŚLEPO TŁOCZONYM SZLACZKIEM.
 
Stan BDB/ PIĘKNY EGZEMPLARZ
 

 

Vente aux enchères
XXVII Aukcja książek i starodruków
gavel
Date
30 Septembre, 11:00 CEST/Warsaw
date_range
Prix de départ
217 EUR
Vente aux enchères en direct
Enchérir maintenant
Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN .00

Réception des offres: 30/09 11:00 CEST/Warsaw
Vente aux enchères en direct: , 30/09 11:00 CEST/Warsaw

Augmentez immédiatement le prix de l'article. Faites une offre si vous voulez enchérir sur un article dans la pré-enchère. Note: Les offres ne peuvent être révoquées!

Soumettre une limite
Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN .00

Lorsque vous fixez une limite pendant les enchères, l'article sera automatiquement mis aux enchères en votre nom jusqu'à la limite fixée. La limite est une offre cachée, sa valeur n'est pas connue des autres utilisateurs et ne devient active que pendant les enchères en direct, comme les snipers des enchères d'Allegro ou d'eBay. Les limites fixées peuvent être modifiées jusqu'au début des enchères sur l'article.

Envoyer un message au commissaire-priseur

Vous avez des questions sur cet objet ou sur la participation à la vente aux enchères?

Visualisations: 18 | Favoris: 1
Vente aux enchères

Antykwariat Sobieski

XXVII Aukcja książek i starodruków
Date
Samedi, 30 Septembre, 11:00 CEST/Warsaw
Déroulement des enchères

Tous les articles seront mis aux enchères

Frais d'adjudication
10.00%
OneBid ne facture pas de frais d'enchères supplémentaires.
Surenchères
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Règlement
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI Paweł Kołata, ul. Pułaskiego 31/3, 62-800 Kalisz.
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00; pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 20 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Antykwariat informuje, że jest instytucją obowiązaną na podstawie art. 50 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym informujemy, że Antykwariat może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających weryfikację Kupującego, szczególnie w kategoriach transakcji opisanych w ustawie [zakup zabytku o wartości równej lub większej niż 1 tys. euro, kwota transakcji powyżej 10 tys. euro, zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego itd.].
 23. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 24. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19, 21 i/lub 22], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 25. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 26. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
À propos de enchères


FAQ
À propos du vendeur
Antykwariat Sobieski
Contact
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up