Recherche avancée Recherche avancée
66

KICKA Natalia z Bispingów, Zbiór niezwykle cennych pamiątek historycznych w rysunku, grafice i tekście.

Notifications pendant la vente aux enchères en direct
notifications_off Alerte: Non
textsms SMS: Manque
add Votre note 
Description du lot
Zbiór niezwykle cennych pamiątek historycznych w rysunku, grafice i tekście. 

Natalia Kicka urodziła się w 1806 roku w Wilnie jako najstarsza z czterech córek Piotra Bispinga, marszałka szlachty powiatu wołkowyskiego i Józefy Kickiej z Kitek herbu Gozdawa. W 1831 wyszła za mąż za swojego wuja, generała Ludwika Kickiego, który zginął w maju tego samego roku w bitwie pod Ostrołęką. Jedyna jej córka, Ludwika Marianna Helena zmarła w 1853 w wieku 22 lat. Natalia Kicka prowadziła działalność charytatywną i polityczną (wspierała m.in. powstańców styczniowych). Jej pamiętniki są cennym źródłem do dziejów powstania listopadowego oraz życia społeczno-politycznego w Królestwie Polskim. Gromadziła pamiątki narodowe, dzieła sztuki, dokumenty historyczne, a także polskie monety i medale. Zmarła w Wawrszawie w 1888 roku.

Oferowane albumy są owocem jej działaności patriotyczno-artystycznej. Podróżując po Polsce i Europie odwiedzała miejsca i ludzi związane z historią Polski. Napotkane pamiątki i symbole polskości utrwalała na rysunku i grafice, nierzadko z obszernym komentarzem. Efektem jej pracy są oferowane dwa albumy.

Album 1.

Tekst pisany ręką ostatniego właściciela, na karcie poprzedzającej rysunki: "W tym albumie znajdują się same oryginały rysunków, akwarel i graveur. W trzech miejscach są kartki z podpisami, natomiast danego rysunku nie ma. Otrzymałem ten album  od p. Wandy z Wesslów Przybysławskiej do przechowania - w stanie jakim on jest obecnie - pare lat wstecz przy jej wyjeździe ze Lwowa. (Podpis właściciela). Lwów 1958". (Dalej) "Otrzymałem ten album w prezencie  od p. Władysława Przybysławskiego, w czasie bytowania jego  u nas we Lwowie. 27. VII. 1962 r. ...".

Album oryg. rysunków. ca. 1840-52. Wym. 41,5 x 26 cm, k. [1], liczne rysunki, szkice (na kartach lub między kartami), korespondencja, druki wycinki i t.p., całość w oprawie sk. z epoki.

Zawiera:
1. Portret Tadeusza Kościuszki, ołówek. Przerysowała z oryginału (Aleksandra) Orłowskiego Natalia Kicka.
2. Kossoniery - z oryginału (Aleksandra) Orłowskiego przerysowałam (Natalia Kicka), akwarela.
3. Dwa rysunki żołnierze Kościuszki. Przerysowałam z oryginałów (Aleksandra) Orłowskiego przechowanych w Zbiorach P. Adolfa Cichockiego w Paryżu 1852. (Rys. Natalia Kicka). Piórko.
4. Kita Czapla Stefana Batorego oprawna w pozłacane srebro - osadzone ... żelaznym. Wielkość tutaj jej naturalna. Przerysowana w Wiedniu w Laxenburgu 1844. (Rys. Natalia Kica). Ołówek.
5. Puchar przechowany w ... Hr. Małachowskich - jest to dar ofiarowany Wojewodzie Małachowskiemu przy podpisaniu Trak w imieniu Sułtana w 1699 r. (Rys. Natalia Kicka). Ołówek.
6. Kobieta z koszem na plecach. Oryginalny rysunek ołówkiem (Aleksandra) Orłowskiego, sygn. "Orłowski". Wym.: 13 x 9,5 cm.
7. Popiersie  mężczyzny z profilu (duchownego?). Oryginalny rysunek ołówkiem (Aleksandra) Orłowskiego, sygn. monogr. wiazanym "AO 1806". Wym.: 19 x 12 cm.

8. Trzy rysunki piórkiem, przedst. wieśniaczkę, chłopa mazowieckiego i chłopa litewskiego, pod nimi napis: Te trzy szkice rysowane są przez Xięcia Adama Czartoryskiego - napisy na nich ręką Xsiężnej Jenerałowej Czartoryskiej skreślone.  Na karcie tej dodatkowo szkic piórkiem na bibułce perg.  przedst. różne posataci. Tu brak informacji o autorze.
9. Buława Jana Zamoyskiego. Dessine d'apres natura... 1840 Czestochow".  (Rys. Natalia Kicka). Rysunek, akwarela, złocenia zdobienia.
10. Ornat. 1842. (Rys. Natalia Kicka). Piórko na bibułce perg.
11. Łyżka staroświecka mająca być roboty Króla Zygmunta III przechowana była w rodzinie Kickich. (Rysunek); oraz portret Kickiego piórkiem na bibułce perg. sygn. Massalski i podpisany Kicki. Rysunek ten i tekst jest autorstwa Natalii Kickiej, przerysowany z Teki własn. Adolfa Cichockiego, w ktorej znajdowały się rysunki Massalskiego.
12. Popielnica wyrysowana w Sybilii w Puławach, 3 wizerunki piórkiem na bibułce ręką Natalii Kickiej. "zawiera jeszcze ta Urna stwardniały od czasu popiół w którym sterczą szczątki kości ludzkich i ulamki żelaza".
13. Photografia zdięta z rysunku Roqueplan'a przez Hr. Aleksandra Branickiego. Paryż 1852, (Pisane ręką Natali Kickiej).
14. Kopia z oryginalnego rysunku Rafaela d'Urbino w Wiedniu 10 lipca 1844.
15 Oryginalny rysunek "Wniebowzięcie Matki Boskiej", sygn. "K. Eberh" autorstwa Konrad Eberharda (1768-1859), sławnego niemieckiego rzeźbarza i malarza, czołowego artysty tzw. "Szkoły nazareńskiej". Poniżej rysunek Natali Kickiej przerysowany z oryginalu Rafaela w Wiedniu 1844 r.
16. Oryginalny rysunek "Z Overbeka Szkoły", Matka Boska prowadząca małego Jezuska. Johann Friedrich Overbeck (1789-1869), niemiecki malarz i grafik
Był współzałożycielem powstałego w 1809 Bractwa św. Łukasza, które później przekształciło się w organizację nazareńczyków.
17 Stefan Batory. Mal. J. Brydak. ... "Zdaje się nie oryginał?"
18. Dwa rysunki nagrobku Hetmana Stanisława Żókiewskiego w Żółkwi, syna, żony i córki. Ze zbioru pamiętek udzielonego mi przez Panią z Czackich Jenerałową szeptycką, przerysowałam ten Nagrobek Żółkiewskiego i wypisuje nastepne wyrazy. Rysunek i tekst ręką Natalii Kickiej.
19. "Ulamki pamiątek wmurowane w Domu Gotyckim w Pulawach w ścianie Żółkiewskiego - Przerysowalam z natury NK 1843". Rysunek Natalii Kickiej.
20. Pierścień Batorych. Tekst w j. franc.
21 "Rysunek (akwarela) tronu cesarza Mikołaja w Izbie Sejmowej przyosdobionej na dzień Koronacyi Jego jako Króla Polskiego 1830".
22. Blacha Srebrna przerysowana ze szkatułki Arcy Xięcia Maxymiliana wziętego przez Jana Zamojskiego w niewolę... przechowana u Hr. Ordynata Zamoyskiego który doswolił mnie ten rysunek zrobić". Rysunek barwiony na bibułce perg. wyk. Natalia Kicka.
23. Seria rysunków (1 akwarela, 16 rysunków piórkiem na bibulkach perg.) Przedstawiają   poselstwo Margarabiego Wielopolskiego do Wiednia, który w imieniu króla Michala Korybuta prosił o rękę Arcy Xiężniczki Eleonory - sceny te zdobiły Palac Wielopolskich w Krakowie, ale pożar Krakowa w 1850 roku zniszczył pałac wraz z wieloma pamiątkami. Rysunki te dla pamięci wykonala Natalia Kicka.
24. Der liebe Heinrich von Maynz. "Z nagrobku przerysowałam w Moguncji 1840. Kobiety niosły go do grobu przez wdzięczność że ich był uszlachetnił". Rysowała Natalia Kicka.
25. "Ściana w domu gotyckim w Puławach". "Ściana Długosza"; "Ściana Kazimierza W.". 2 rysunki autorstwa Natalii Kickiej.
26. "Powóz Wielkie Xięcia Konstantego przez mojego męża rysowany (Generała Kickiego)"
27. Portret (głowa) "Ludwisi"  (córki Natalii Kickiej) wyk. kredką sygn. Orłowski (?)

Album zawiera jeszcze luźny zbiór ca 40 rysunków, akwarel i grafik o róznych rozmiarach na papierze i na bibułkach pergamibowych. Są to często prace niedokończone, szkice o tematyce historycznej, przyrodniczej, a także inicjały, herby, portrety, architektura i t.p. Rysunki są poprzedzielane czystymi kartami albumu, poza tym są liczne karty albumu czyste, nie zapisane. Dodatkowo do albumu dołożono 13 jednostek rękopiśmiennych, w większości listów w języku francuskim związanych z rodziną Bispingów i Kickich oraz ca 20 szt. wycinków gazet, szkiców, grafik i in. archiwaliów.

Stan zachowania: kiedyś piękny album, obecnie liczne karty luźne, rysunki bezpośrednio na kartach albumu, lub przyklejone do kart, lub luzem pomiędzy kartami. Brzegi kart złocone. Oprawa z epoki: skóra zielonkawa z tłoczonym ornamentem i bordiurą, blok książki pęknięty przy grzbiecie, przednia okładka luzem, grzbiet odchodzi od bloku.
Album 2.

"Pamiątki historyczne z różnych zbiorów rysowane przez Natalią z Bispingów Kicką. Ze spadku po s.p. Natalii z Bispingów Kickiej zmarłej 4go  kwietnia 1888 w Warszawie odziedziczyła rodzona siostrzenica Helena z Wejslów (Wesslów) Przybysławska. (Dopisek inną ręką): "Córka siostry jej młodszej Rozalii z Bis. Wessel."  Poniżej tekst ołówkowy ostatniego właściciela albumu. 

Album grafik, ca. 1842 rok. (44,5 x 29 cm), k. [1], 37 grafik (w tym 27 litografii i 10 cynkografii), opr. psk. z epoki.
Podpisy pod grafikami napisane ręką Natalii Kickiej, sygn. wiązanym monogramem "NK".


Zawiera:
1. Szabla Stefana Batorego w Skarbcu Częstochowskim przechowana i przerysowana 1840. NK. (litografia).
2. Buława Jana Sobieskiego w Skarbcu Częstochowskim przechowana i przerysowana. NK - 1840. (litografia).
3. Sajdak przez Jana IIIgo po wyprawie pod Wiedeń w Skarbcu Częstochowskim złożony i tamże przerysowany. 1840. NK. (litografia).
4. Strzemie od siodła tureckiego danego Wojewodzie Małachowskiemu obok innych darów przez Sułtana przy podpisaniu traktatu Karłowickiego. NK. (litografia).
5. Malowidło olejne przerysowane ze zbroi przechowanej w zbiorze Hrabiego Zamoyskiego. NK. (litografia).
6. Buzdygan przechowany w zbrojowni Pałacu Hr. Zamoyskiego. NK 1838. (litografia).
7. Buława Jana Zamoyskiego Wielkiego Kanclerza Rzeczpospolitej Polskiej - przechowana w Skarbcu Częstochowskim wysadzona turkusami - przerysowana 1840. NK. (litografia).
8. Chorągiew Pruska Krzyżaków. Chorągiew przechowana w Zbrojowni Hr. Zamoyskiego przerysowana przez Hr. Konstantego Zamoyskiego - zle litografowana. (litografia).
9. Szkatułka Jana Zamoyskiego hebanowa czarna, srebrnemy blachamy ozdobna. W zbiorze Hr. Zamoyskiego przechowana i z tego zbioru do przerysowania mnie użyczona. NK. (litografia).
10. Iedna z blach Srebrnych z szkatułki Jana Zamoyskiego oprawiona w drzwiczki - rysowałam 1838. NK. (litografia).
11. Ma..a (buława) Rektora Akademii Zamoyskiej ze zbioru Hr. Zamoyskiego rysowałam 1838 - NK. (litografia).
12. Herby emaliowane na wierzchu mas..y (buławy) Rektora Akademii Zamoyskich - rysowałam 1838 NK. Zle są na odwrót litografowane. Wielkość zachowana na tym rysunku naturalna Wierchu Mas...y (buławy) Rektora Akademii Zamoyskiej. (litografia).
13. Ze zbioru Hr. Zamoyskiego przerysowałam 1839. NK. (litografia).
14. Łyżka srebrna roboty Króla Zygmunta Trzeciego przechowana w familii Kickich. NK. Grandemi naturelle. (litografia).
15. Buzdygan któren według wszelkiego podobieństwa do zbioru i rodziny Paców należał. NK. 1834. (litografia).
16. Ampoule St. Louis. W zbiorze Hr. Zamoyskiego. (litografia).
17. Emaux bisantins w zbiorze Hr. Zamoyskiego. (litografia).
18. Emaux bisantins w zbiorze Hr. Zamoyskiego. (litografia).
19. Czara dana Wojewodzie Małachowskiemu przy podpisaniu Traktatu Karłowickiego, przechowana w familii Hrabiów Małachowskich. NK. Rysowałam 1839. (litografia).
20. Imieniem Sułtana filiżanka Wojewodzie Małachowskiemu ofiarowana z innemy daramy przy podpisaniu Karłowickiego Traktatu. NK. 1839. (litografia).
21. Szkatułka srebrna po Arcy Książęciu Maxymilianie; ujętym w niewolę przez Jana Zamoyskiego i z tego zbioru mnie do przerysowania użyczona. NK. (litgorafia).
22. Blacha wewnętrzna znajdująca się w Szkatułce A. K. Maxymiliana. NK. (litografia).
23. Ryngraf oficerski załogi twierdzy Zamościa, kiedy była jeszcze własnością Hrabiów Zamoyskich twierdza ta. Przerysowałam 1840. NK. (litografia).
24. Ryngrafy rot. wojska Zamoyskich. Rysowałam 1840 NK. (litografia).
25. Puchar srebrny przechowany w familii Hr. Skarbków - użyczył mi go do przerysowania Hr. Frederyk Skarbek - NK. (litografia).
26. (Katarzyna Ostrogska, cynkografia).
27. (Zamoyski, cynkografia).
28. (Zamoyski, cynkografia).
29. (Tomasz Zamoyski, cynkografia).
30. (Zamoyski, cynkografia).
31. (Andrzej Zamoyski, litografia).
32. (Jan Zamoyski, cynkografia).
33. (Stanisław Żółkiewski Kanclerz i Hetman Wielki Koronny, cynkografia).
34. (Stefan Batory, grafika sygn. na płycie: w Cynkografii Banku Polskiego 1841).
35. (Zygmunt I Stary, grafika sygn. na płycie: w Cynkografii Banku Polskie.)
36. (Jan Zamoyski, litografia).
37. (Zamoyski? cynkografia).
(38). Nienumerowana karta, na której znajdują się dwa oryginalne rysunki Natalii Kickiej (Z jednej strony rysunek buławy Rektora Akademii Zamojskiej, a z drugiej strony akwarela przedstawiająca glinianą wazę). Hrabina Helena Przybysławska (1840-1917), córka Rozalii Bisping von Gallen i Kazimierza Wessla. Władysław poznał ją w kole polskiej emigracji w Dreznie, gdzie z czasem pobrali się. To dla niej w 1867 roku Przybysławski wykupił część majątku od Kornelii Raciborskiej i na jej cześć nazwał jedną z odkrytych koło Czortowca pieczar. Więcej o charakterze tej kobiety, jej inteligencji i duchowości można przeczytać w książce-wspomnieniu, którą poświęcił jej Jan Bołoz-Antoniewicz.

Stan zachowania: ślady niew. zawilg. i zabrudzeń kart, oprawa: brązowy póółskórek z otarciami. Stan dobry. Całość tj. oba albumy w drewnianej skrzynce w kolorze czarnym.
Albumy stanowią niezwykły przykład życia i działalności polskich elit, dla których patriotyzm, praca dla Polski i poświęcenie były głownym mottem życiowym.
Vente aux enchères
Antykwariat Wójtowicz, aukcja nr 58
gavel
Date
22 Octobre, 11:00 CEST/Warsaw
date_range
Session 1
22 Octobre, 11:00
event
Prix de départ
8 724 EUR
Vente aux enchères en direct (Session 1)
Enchérir maintenant
Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN
.00

Réception des offres: 22/10 11:00 CEST/Warsaw
Vente aux enchères en direct: , 22/10 11:00 CEST/Warsaw

Augmentez immédiatement le prix de l'article. Faites une offre si vous voulez enchérir sur un article dans la pré-enchère. Note: Les offres ne peuvent être révoquées!

Soumettre une limite
Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN
.00

Lorsque vous fixez une limite pendant les enchères, l'article sera automatiquement mis aux enchères en votre nom jusqu'à la limite fixée. La limite est une offre cachée, sa valeur n'est pas connue des autres utilisateurs et ne devient active que pendant les enchères en direct, comme les snipers des enchères d'Allegro ou d'eBay. Les limites fixées peuvent être modifiées jusqu'au début des enchères sur l'article.

Envoyer un message au commissaire-priseur

Vous avez des questions sur cet objet ou sur la participation à la vente aux enchères?

Visualisations: 42 | Favoris: 3
Vente aux enchères

Antykwariat Wójtowicz

Antykwariat Wójtowicz, aukcja nr 58
Date
Samedi, 22 Octobre, 11:00 CEST/Warsaw
Déroulement des enchères

Tous les articles seront mis aux enchères

Coût de la livraison

Frais d'adjudication
10.00%
OneBid ne facture pas de frais d'enchères supplémentaires.
Surenchères
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Règlement

 1. Catalogue price is the upset price.
 2. Antykwariat Wójtowicz adds to the buyer's price 10% of the organization fee (including VAT).
 3. Auction leader have a right to withdraw an object before the beginning of auction without giving a reason.
 4. Those who have been registered in person in the date and place of the auction are allowed to participate in auction as well as those who placed a bid in writing, by e-mail or fax.
 5. To register in person there are required: personal data, address and telephone number. When registering person should provide the proof of identity as ID, driving licence or passport.
 6. According to the amendment to the Act on the Protection and Guardianship of Monuments (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) person who will purchase (or mediate in the purchase, including representation of legal entities) the object for a price over PLN 10,000 is obliged to provide additional personal data (ID/ passport number).
 7. In orders sent by post please write a number of position, author's name, first word of the title and the highest offered price. On behalf of this people and institutions in auction participates the commissioned representative of Antykwariat Wójtowicz.
 8. In the case of receiving orders with the same price limit on the same item, order sent earlier wins.
 9. All orders and limits are treated as confidential.
 10. Breaks during the auction are determined by the auction leader. The breaks are an integral part of the auction.
 11. Auction organizers are not responsible for execution of the orders submitted on the day of the auction.
 12. Antykwariat Wójtowicz has the right to exclude those participants, who do not fulfill taken liabilities.
 13. The buyer can withdraw from the purchase within 10 days from the date of the auction if the catalogue description of the purchased item is significantly different from the actual condition. Contentious matters will be considered by Antykwariat Wójtowicz after receiving adequate justification.
 14. Purchased objects are sent by post:
   - institutions: payment by bank transfer,
   - private people: payment by cash, if not agreed otherwise.
 15. Please abide the 7-days long maturity from the date of receiving the bill for purchased objects. After this term the statutory interest will be counted.
 16. People who collect objects in person are obliged to buy them during the 7 days from the date of auction. After this term the statutory interest will be counted.
 17. Biblioteka Narodowa (The National Library), Biblioteka Jagiellonska (The Jagiellonian Library) and registered Museums have the right of pre-emption at auction prices.
 18. The auction organizer do not assume the responsibility for hidden physical and law defects of objects from auction.
 19. Please send orders to the Antykwariat Wójtowicz address.
 20. Illustrations of each object that are available on website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl are the equivalent part of catalogue description.
 21. Accession to the auction means that the participant accepts aforementioned conditions.
 22. The use of catalogue descriptions and illustrations that are available on the website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl is possible only after getting Antykwariat Wójtowicz permission.
 23. Auction results are published on the website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl within 3 days from the date of the auction . The results will be available on the aforementioned website for a month from the date of publication.
 24. Export of books and other items (graphics, maps and manuscripts) abroad is regulated by the Act on protection of monuments and the guardianship of monuments dated 18. 03. 2010. Inter alia, a permit from The National Library is required for objects whose limit has been exceeded, for example: Book – 6000.– Pln ; Manuscript – 4000.- Pln ; Graphics – 16000.- Pln ; Map – 6000.- Pln ; Photograph – 6000.- Pln.
 25. Euro prices that appear on Invaluable website are only estimated prices. The Auction and biddings will be in Polish currency - PLN, the same as the invoices.
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. Do ceny wylicytowanej antykwariat dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 3. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zostały osobiście zarejestrowane w dniu i miejscu aukcji przez organizatora aukcji, lub złożyły zlecenie kupna w formie pisemnej, poprzez e-mail lub fax.
 5. W celu rejestracji uczestnictwa osobistego w aukcji należy podać dane osobowe, dane adresowe oraz kontaktowy numer telefonu. Przy rejestracji należy okazać dokument potwierdzający tożsamość rejestrującego się - dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.
 6. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), osoba, która dokona zakupu (bądź pośredniczy w zakupie, w tym reprezentuje osoby prawne) obiektu za cenę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
 7. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji uczestniczy upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 8. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę w stosunku do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Treść zamówień aukcyjnych traktowana jest poufnie.
 10. Przerwy w trakcie aukcji są ustalane przez prowadzącego aukcję. Są one integralną częścią aukcji.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za realizację zamówień aukcyjnych złożonych w dniu aukcji.
 12. Organizatorzy aukcji zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 13. Nabywca może w terminie 10 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis pozycji zamieszczony w katalogu w sposób znaczący odbiega od stanu faktycznego rzeczy. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Antykwariat Wójtowicz po dostarczeniu odpowiedniego uzasadnienia.
 14. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą:
   - dla instytucji płatność przelewem bankowym,
   - dla osób prywatnych za pobraniem pocztowym, jeśli nie ustalono inaczej.
 15. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 16. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 17. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 18. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 19. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres Antykwariatu Wójtowicz.
 20. Zdjęcia każdej pozycji aukcyjnej zamieszczone na stronie www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl są równorzędnym elementem opisu zamieszczonego w katalogu.
 21. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją ww. warunków aukcyjnych.
 22. Wykorzystywanie opisów bibliograficznych oraz ilustracji zamieszczonych na stronie internetowej www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Antykwariatu Wójtowicz.
 23. Wyniki aukcji podlegają publikacji na stronie internetowej www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl w terminie trzech dni po dniu aukcji. Wyniki będą udostępnione na ww. stronie przez miesiąc od dnia publikacji.
 24. Wywóz materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010 r.  Między innymi wymagane jest zezwolenie Biblioteki Narodowej dla obiektów, których limit cenowy został przekroczony, przykładowe limity to: Książka - 6000.- zł.; Rękopis - 4000.- zł.; Grafika - 16000.- zł.; mapa - 6000.- zł.; fotografia - 6000.- zł.  .
À propos de enchères


FAQ
À propos du vendeur
Antykwariat Wójtowicz
Contact
Antykwariat Wójtowicz s.c.
room
ul. Szpitalna 19
31-024 Kraków
phone
-
keyboard_arrow_up
+