Recherche avancée Recherche avancée
385
search star_border

PORWIT- KOMENTARZE DO HISTORII POLSKICH DZIAŁAŃ OBRONNYCH 1939 roku

Notifications pendant la vente aux enchères en direct
notifications_off Alerte: Non
textsms SMS: Manque
add Votre note 
Description du lot

PORWIT Marian

KOMENTARZE DO HISTORII POLSKICH DZIAŁAŃ OBRONNYCH 1939 roku

t. I-III [komplet]

Wyd.1

Czytelnik 1983,  str. 332 + 578 + 586, mapy, format 15x21 cm

Spis treści tomu I:

Wykaz tablic .... 8
Wykaz szkiców i map .... 9
Rozdział pierwszy
DLACZEGO KOMENTARZE? ...11


Rozdział drugi
NAJTRUDNIEJSZE KRYTERIA ZBLIŻANIA SIĘ DO PRAWDY ... 18
1. Zasady sztuki wojennej ...18
2. Możliwości człowieka w walce ...26


Rozdział tzeci
NIEKTÓRE PROBLEMY STRATEGII LAT 1921—1937 ....... 31
1. Sztaby i sztabowcy ....32
2. Warunki, cele i możliwości ... 38
3. Planowanie obrony w Polsce do 1937 r. na tle sojuszu z Francją...43
4. Doktryna wojenna i gotowość bojowa ....48
5. Siły zbrojne na stopie wojennej ....58
8. Możliwości rozwinięcia sił ....66

Rozdział czwarty
„NIE DAĆ SIĘ ROZBIĆ" (Plon wojny obronnej z Niemcami z 1939 r.) .... 69

Rozdział piąty
WBREW ZASADOM SZTUKI WOJENNEJ (Plan operacyjny „Zachód"
z 1939 r.) ....78
1. Przesłanki i myśl przewodnia ....78
2. Ugrupowania obronne na pierwszą fazę ...81
3. Zadania i plany związków operacyjnych ....86
4. Plany użycia broni i służb ...102
5. Plan koncentracji i plan transportowy 107
6. Czy marszałek Rydz-Smigły oparł się na memorandum gen. Ku-
trzeby?
7. Skrępowanie możliwości operacyjnych ...113
8. Utrudnienie zadań walczącym ....117

Rozdział szósty
PIERWSZA DYGRESJA: CZY BYŁY INNE MOŻLIWOŚCI? .... 122


Rozdział siódmy
RZECZYWISTE ROZWINIĘCIE SIŁ ....135
1. Rozwinięcie sił z mobilizacji niejawnej ....135
2. Rozwinięcie sił z mobilizacji powszechnej ....141
3. Ostatnie zarządzenia operacyjne i ostatnia szansa korektury rozwi¬
nięcia ....143

Rozdział ósmy
BITWA, KTÓRA MOGŁA ODMIENIĆ LOSY KAMPANII (Działania
Armii „Kraków" i Armii „Karpaty" od l do 5 września)...147
1. Charakterystyka i ocena walk Armii „Kraków"...147
2. Charakterystyka i ocena walk Armii „Karpaty" ....165
3. Charakterystyka ł ocena operacyj ...169

Rozdział dziewiąty
BITWA, W KTÓREJ ZAPOMNIANO O CELtJ WALK (Armio „Mo- '
dlin" i SGO „Narew" od l do 5 września) ....177
1. Charakterystyka i ocena walk ...177
2. Charakterystyka i ocena operacyj ...189

Rozdział dziesiąty
NA STRACONYCH POSTERUNKACH (Obrona Wybrzeża od l do
7 września) .... 194
1. Obrona Poczty Gdańskiej ....194
2. Obrona Westerplatte ....196
3. Charakterystyka i ocena walk Lądowej Obrony Wybrzeża .... 198
4. Działania floty wojennej i obrona Helu ....202

Rozdział Jedenasty
BITWA WYDAJNA ZA DROGO OKUPIONA (Podwójna bitwa Armii
„Pomorze" od l do 5 września) ....206
1. Charakterystyka i ocena walk zachodniej części wojsk Armii „Pomorze" .....206
2. Charakterystyka i ocena walk GO „Wschód" ....212
3. Charakterystyka i ocena operacyj ....225

Rozdział dwunasty
BITWA NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI (Bitwa Armii „Łódź"
w dniach od l do 5 września. Udzial Armii „Prusy" w ostatniej
fazie bitwy. Niedoszłe współdziałanie Armii „Poznań")
1. Charakterystyka i ocena walk Armii „Łódź"
2. Udział Armii „Prusy" w ostatniej fazie bitwy .....254
3. Niedoszłe współdziałanie Armii „Poznań" ....266
4. Charakterystyka i ocena operacyj ....269


Rozdział trzynasty
WALKI W GŁĘBI KRAJU .....275
1. Charakterystyka i ocena działań Brygady Pościgowej ....275
2. Działania Obrony, Przeciwlotniczej ....278


Rozdział czternasty
UTRATA OPERACYJNEJ SWOBODY DZIAŁANIA ....279

Rozdział piętnasty
DRUGA DYGRESJA: CZY BYŁA MOŻLIWA KROTKA KONTR¬
OFENSYWA MIĘDZY WARTĄ A PILICĄ? ....286

Rozdział szesnasty
WYSIŁEK BOJOWY W PIERWSZYCH BITWACH ....289
SKRÓTY NAZW ZWIĄZKÓW OPERACYJNYCH I JEDNOSTEK TAKTYCZNYCH ....303
PRZYPISY 305
INDEKS NAZWISK ....316
INDEKS ZWIĄZKÓW OPERACYJNYCH I JEDNOSTEK TAKTYCZNYCH ...321
INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH ....329

TWARDA OPRAWA WYDAWNICZA Z OBWOLUTĄ

STAN BDB-/ ŁADNY EGZEMPLARZ

Vente aux enchères
XXVII Aukcja książek i starodruków
gavel
Date
30 Septembre, 11:00 CEST/Warsaw
date_range
Prix de départ
35 EUR
Vente aux enchères en direct
Enchérir maintenant
Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN .00

Réception des offres: 30/09 11:00 CEST/Warsaw
Vente aux enchères en direct: , 30/09 11:00 CEST/Warsaw

Augmentez immédiatement le prix de l'article. Faites une offre si vous voulez enchérir sur un article dans la pré-enchère. Note: Les offres ne peuvent être révoquées!

Soumettre une limite
Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN .00

Lorsque vous fixez une limite pendant les enchères, l'article sera automatiquement mis aux enchères en votre nom jusqu'à la limite fixée. La limite est une offre cachée, sa valeur n'est pas connue des autres utilisateurs et ne devient active que pendant les enchères en direct, comme les snipers des enchères d'Allegro ou d'eBay. Les limites fixées peuvent être modifiées jusqu'au début des enchères sur l'article.

Envoyer un message au commissaire-priseur

Vous avez des questions sur cet objet ou sur la participation à la vente aux enchères?

Visualisations: 5 | Favoris: 1
Vente aux enchères

Antykwariat Sobieski

XXVII Aukcja książek i starodruków
Date
Samedi, 30 Septembre, 11:00 CEST/Warsaw
Déroulement des enchères

Tous les articles seront mis aux enchères

Frais d'adjudication
10.00%
OneBid ne facture pas de frais d'enchères supplémentaires.
Surenchères
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Règlement
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI Paweł Kołata, ul. Pułaskiego 31/3, 62-800 Kalisz.
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00; pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 20 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Antykwariat informuje, że jest instytucją obowiązaną na podstawie art. 50 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym informujemy, że Antykwariat może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających weryfikację Kupującego, szczególnie w kategoriach transakcji opisanych w ustawie [zakup zabytku o wartości równej lub większej niż 1 tys. euro, kwota transakcji powyżej 10 tys. euro, zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego itd.].
 23. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 24. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19, 21 i/lub 22], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 25. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 26. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
À propos de enchères


FAQ
À propos du vendeur
Antykwariat Sobieski
Contact
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up